Home»Tag: deti

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania

2019-01-27T01:31:40+01:001 septembra, 2018|Kategórie: aktuality|Tags: , , , , , , |

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 3 písm. d) a o) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v súlade s článkom [...]

„Budovanie odolnosti detí pochádzajúcich z extrémistického prostredia“

2021-02-24T19:40:13+01:004 júla, 2018|Kategórie: aktuality|Tags: , , , , , |

Dňa 4.7.2018 sa vo Varšave konalo pracovné stretnute Policy and Practise Event „Building resilience of young children (aged below 10) raised in extremist environments, specifically child returnees“ organizované medzinárodnou [...]

„Supervízia a koučing v meniacej sa Európe“

2019-01-23T12:42:42+01:0017 septembra, 2016|Kategórie: konferencie a semináre|Tags: , , , , , , |

16.-17.9.2016 - Pod záštitou MŠVVaŠ SR, prof. Ing. Petra Plavčana, CSc. a záštitou slovenského predsedníctva sa v Rade EÚ konal v Bratislave medzinárodný Európsky kongres koučov a supervízorov: "Supervízia [...]

Medzinárodná konferencia „Dieťa v ohrození 2011“

2020-09-08T09:35:44+02:0029 júna, 2011|Kategórie: DVO|Tags: , , , , , , |

28.- 29.6. 2011 - sa v konferenčnom centre SUZA v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorú organizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) a Sekcia pre výchovu a vzdelávanie [...]

Categories

Go to Top