Cieľom inovácie je vytvoriť podmienky pre prácu terénneho špeciálneho pedagóga v regióne s integrovaným žiakom prostredníctvom Zdrojového centra.