Uverejňujeme dokument „Kariérový vývin v mladšom školskom veku“

Dokument Kariérový vývin v mladšom školskom veku vznikol s cieľom sprevádzať predovšetkým triednych učiteľov, ale i ostatných učiteľov a vychovávateľov na prvom stupni základnej školy (ZŠ) pri podpore kariérového vývinu žiakov. Zároveň sa v dokumente nachádzajú praktické tipy, ako rozvíjať zručnosti žiakov tak, aby sa vo vyšších ročníkoch ZŠ cítili viac pripravení na dôležité rozhodnutia o svojom živote, vrátane výberu strednej školy.

V dokumente nájdete:

  • Charakteristiky kariérových vývinových úloh
  • Praktické tipy, ako pracovať na rozvoji zručností žiakov
  • Pracovné listy a návrhy aktivít
  • Návrhy na podporu žiakov s ťažkosťami v kariérovom vývine

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.