VIDEOMETODIKA K PRÍPRAVE A REALIZÁCII PROJEKTOV

Pri skvalitňovaní poradenskej starostlivosti je získanie finančných prostriedkov nad rámec štátneho rozpočtu jednou z možností, ako si vedia zariadenia poradenstva a prevencie a špeciálne výchovné zariadenia naplniť potreby svojho inštitucionálneho rozvoja a pružne reagovať na možné systémové zmeny, ako aj na neočakávané krízové a spoločensko-politické situácie.

K podporným nástrojom pre prípravu a realizáciu projektov preto pridávame videometodiku, ktorá dopĺňa textovú príručku a vizuálne prehľadným spôsobom poskytuje napr. informácie:

  • o základnej projektovej terminológii, procesoch, fázach tvorby projektu,
  • o tom, ako požiadať o grant/nenávratný finančný prostriedok,
  • o realizácii, monitoringu a ukončovaní projektov…

Veríme, že video spolu s textovou príručkou vám prinesú inšpiráciu a podporia vašu motiváciu pri tvorbe projektov a rozvoji vašej organizácie.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.