Digitalizácia a psychický vývin detí

Rok

2018

P – Úlohy
P – 155B

Abstrakt / Popis úlohy
V rámci výskumného sledovania ako digitalizácia ovplyvňuje psychický vývin detí – t.j. zákonitý proces progresívnych zmien, ktorý je výsledkom vzájomného pôsobenia na vnútorných a vonkajších činiteľov – sa primárne zameriame na monitorovanie správania detí a mládeže v digitálnom prostredí ako aj na sledovanie psychologických premenných (interpersonálne vzťahy, emócie, psychické ťažkosti a pod.).

Hlavný riešiteľ
A. Kopányiová

Tím
M. Balážová, M. Kurečko, Z. Vojtová

Záverečná správa:
P-155B Digitalizácia apsychický vývin detí (Kopányiová) (PDF, 714 kB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.