Identifikácia rizikových skupín žiakov a predikcia ich rizikového správania.

Rok
2018

P – Úlohy
P-160

Abstrakt / Popis úlohy
Cieľom výskumnej  úlohy bolo využiť rozsiahle psychologické (výkonové, osobnostné, behaviorálne) a sociálno-demografické údaje zozbierané v rámci platformy Komposyt pre hlbšie analýzy a komparácie, v zmysle pokročilých korelačných a multivariačných analýz pre lepšie pochopenie vzájomných vzťahov a psychologickej regulácie a podmienenia správania. Súčasťou úlohy bol rozvoj kompetencií OZ v oblasti najefektívnejších  foriem štatistického spracovania  a vyhodnocovania dát v procese výskumu.

Hlavný riešiteľ
M. Hulín, M. Kanovský

Tím
M. Kurečko, P. Nekorancová 

Záverečná správa:
P-160 Identifikácia rizikových skupín žiakov a predikcia ich rizikového správania (Kanovský, Hulín) (PDF, 228 kB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.