Identifikácia rizikových skupín žiakov a predikcia ich rizikového správania.

Rok

2018

P – Úlohy

P-160

Abstrakt / Popis úlohy

Cieľom výskumnej  úlohy bolo využiť rozsiahle psychologické (výkonové, osobnostné, behaviorálne) a sociálno-demografické údaje zozbierané v rámci platformy Komposyt pre hlbšie analýzy a komparácie, v zmysle pokročilých korelačných a multivariačných analýz pre lepšie pochopenie vzájomných vzťahov a psychologickej regulácie a podmienenia správania. Súčasťou úlohy bol rozvoj kompetencií OZ v oblasti najefektívnejších  foriem štatistického spracovania  a vyhodnocovania dát v procese výskumu.

Hlavný riešiteľ

M. Hulín, M. Kanovský

Tím

M. Kurečko, P. Nekorancová 

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.