Integrovaný systém včasnej prevencie sociálnej patológie s dôrazom na optimalizáciu biologickej, sociálnej, psychickej, kultúrovej, resp. spirituálnej regulácie správania

Rok

2015

P – Úlohy

P – 125-14

Abstrakt / Popis úlohy

Podpora budovania systému včasnej prevencie pred sociálnou patológiou postupnou inštaláciou inovatívnych technológií v školách a školských zariadeniach systému výchovného poradenstva a prevencie v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Podpora medzirezortnej spolupráce v prevencii sociálnej patológie, a to najmä z hľadiska využívania synergického multirezortného prepojenia činnosti regionálnych inštitúcií. Expertná analýza  aktuálneho stavu koncepčného a odborno-organizačného prepojenia činností regionálnych inštitúcií v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Spracovanie návrhu postupnej „technologizácie“ metodologických princípov  zdokonaľovania činnosti systému výchovného poradenstva a prevencie v BSK. 

Hlavný riešiteľ

Š. Matula

Tím

A. Kopányiová, E. Smiková,  Z. Vojtová, D. Kováčiková 

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.