Internet a jeho vplyv na psychický vývin detí a dospievajúcich

Rok
2013

P – Úlohy
P – 123

Abstrakt / Popis úlohy
Mapovanie povahy správania sa detí  na internete so zameraním na sociálne siete. Cieľom bolo identifikovať faktory ovplyvňujúce tendenciu k bezpečnému verzus riskantnému používaniu internetu a tým prispieť k efektívnejšej prevencií rizík internetu (kyberšikanovanie, agresivita a netolerancia online, grooming, zneužitie osobných údajov, a pod.). Analýza dát zozbieraných v r.2011 a diseminácia výsledkov do laickej aj odbornej verejnosti.

Hlavný riešiteľ
J. Tomková

Tím
J. Varholíková, M. Drobná

Záverečná správa:
Deti a internet (ZIP, 1872 kB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.