Osobnosť nadaného jedinca

Rok

2008

P – Úlohy

G – 99

Abstrakt / Popis úlohy

Komparatívny výskum osobnostných faktorov nadaných detí navštevujúcich 8ročné gymnázia. Skúmanie bolo zamerané na osobnostné dimenzie neuroticizmu – extroverzie, excitability, kognitívnych štýlov tvorivého správania a perfekcionizmu.

Hlavný riešiteľ

J. Laznibatová

Tím

D. Kopasová, E.Smiková

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.