Overovanie integrácie zdravotne znevýhodnených a intaktných detí v špeciálnom školskom zariadení.

Rok

2011

P – Úlohy

P-122

Abstrakt / Popis úlohy

Jednou z možností individuálneho začlenenia detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je aj tzv. preventívna alebo obrátená integrácia, ktorá nie je zatiaľ legislatívne ošetrená. V rámci experimentálneho overovania sme s touto formou vzdelávania získali prvé pozitívne výsledky na úrovni predprimárneho vzdelávania. Na podnet školy a rodičov detí sa rozšírilo jeho pôsobenie i na úroveň primárneho vzdelávania a proces inklúzie formou interaktívnych aktivít.

Hlavný riešiteľ

K. Zborteková

Tím

Ľ. Kročanová

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.