Psychologická prevencia a psychologická intervencia ako fázy integrovanej starostlivosti o deti a mládež s poruchami správania

Rok

2006

P – Úlohy

G – 77

Abstrakt / Popis úlohy

V rámci tejto úlohy bol dopracovaný Návrh modelu integrovaného algoritmického systému psychologickej, pedagogickej a sociálnej činnosti preventívnych a poradenských zariadení a v nadväznosti na to modelu troch integrovaných kategórií (prevencia, intervencia a rozvíjanie) multidisciplinárneho t.j. pedagogického, psychologického a sociálneho poradenstva v kontexte normálnej distribúcie javu, ktorý je jeho predmetom. Potvrdili sa predpoklady a predbežné zistenia, že počet problémových žiakov na ZŠ a SŠ sa pohybuje v rozpätí 6,4% – 9,3%.

Hlavný riešiteľ

Š. Matula

Tím

A.Čanigová, A.Kopányiová, E.Smiková, Z.Vojtová,

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.