Psychologické a výchovné aspekty vzdelávania žiakov s poruchami aktivity a pozornosti

Rok

2005

P – Úlohy

P – 89

Abstrakt / Popis úlohy

Úloha spracovávala základné teoretické východiská skúmanej problematiky, systematický prehľad domácich i zahraničných prístupov k deťom s poruchou ADHD a informácia o zaradení tejto nozologickej jednotky do Medzinárodnej klasifikácie duševných porúch. V rámci výskumu bola uskutočnená analýza pedagogickej a psychologickej dokumentácie klientov s ADHD v OPPP Bratislava 2 a v LVÚ Bratislava – Krásna Hôrka podľa posudzovacej škály vytvorenej pre potreby riešenia tejto úlohy.

Hlavný riešiteľ

Š. Matula

Tím

A.Kopányiová, Z.Vojtová, E.Smiková, M.Tesař, J.Laznibatová

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.