Rovesnícke programy a prevencia negatívnych javov na školách

Rok

2016

P – Úlohy

P-149

Abstrakt / Popis úlohy

Úlohou bol skríning aktuálne využívaných prístupov prevencie na slovenských školách a miesta rovesníckych participatívnych programov v rámci nich. Časť kvalitatívna analýza sa týkala jednotlivých prípadov z praxe, skúseností s nimi, prínosov, vnímania efektu a opodstatnenosti v rozličných mierach rozvinutosti negatívnych javov na školách. 

Hlavný riešiteľ

J. Tomková

Tím

M. Špotáková, M. Jakubíková, I. Szamaranszká #, M. Balážová #, Z. Vojtová 

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.