Spokojnosť so životom a sebaocenenie u intaktných a hendikepovaných detí a adolescentov zpohľadu pozitívnej psychológie a možnosti psychologickej intervencie

Rok

2007

P – Úlohy

G – 98

Abstrakt / Popis úlohy

Skúmanie a analýza osobnostných a sociálnych zdrojov spokojnosti a sebaocenenia z pohľadu pozitívnej psychológie. Vytvorenie metodík (napr. zisťovanie „flow“) a postupov na rozvíjanie sebaocenenia a kultivovania kvality života. Sledovanie vplyvu používania internetu a počítačových hier na žiakov vo vyučovaní a voľnočasových aktivitách ako možného zdroja kultivácie, resp. dezintegrácie osobnosti intaktných a hendikepovaných detí a adolescentov.

Hlavný riešiteľ

I. Kováč

Tím

Ľ. Páleník, M. Kmeť, D. Kopasová, E. Koubeková, E. Kretová, S. Kuruc, Ľ. Medveďová, I. Učeň

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.