Validizácia a štandardizácia psychodiagnostických nástrojov.

Rok
2018

P – Úlohy
P-159

Abstrakt / Popis úlohy
Cieľom výskumu bola aktualizácia slovenských noriem k vybraným diagnostickým nástrojom  a ich validizácia. Overovala sa schopnosť testov identifikovať či odhaliť rozdiely medzi rôzne definovanými skupinami žiakov (diskriminačná validita) a vzťah testových výsledkov s inými kritériami (súbežná i predikčná validizácia). K vybraným testom využívaných v poradenskej praxi  sa budú vypracúvať aktuálne slovenské normy.

Hlavný riešiteľ
M. Hulín, M. Kanovský

Tím
V. Dočkal, E. Lisá

Záverečná správa:
D. DysTest diagnostika porúch učenia na VŠ (Kopčanová) (PDF, 88.9 kB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.