Vývoj a overenie programu na rozvíjanie sociálnych kompetencií aspôsobilostí žiakov 1. stupňa ZŠ

Rok

2007

P – Úlohy

P – 102

Abstrakt / Popis úlohy

Vytvorenie a overenie programu rozvoja sociálnych kompetencií a spôsobilostí pre žiakov 1. stupňa základných škôl a jeho modifikácia pre rómskych žiakov. Výsledky boli východiskom pre vytvorenie nového testu sociálnych spôsobilostí detí mladšieho školského veku.

Hlavný riešiteľ

E. Kretová

Tím

E. Farkašová, M. Gregussová, D. Morvayová, M. Špotáková, B. Filipková

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.