Zostrihy pre rodičov, terénnych sociálnych pracovníkov a pedagogických asistentov2021-01-20T17:18:10+01:00

ZOSTRIHY WEBINÁROV PRE RODIČOV, TERÉNNYCH
SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PEDAGOGICKÝCH ASISTENTOV

Webinár #41 – Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? II. časť

28 decembra, 2020|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? II. 1. Stručný úvod k dôležitosti pozitívnej sociálnej klímy v pedagogickej [...]

Webinár #38 – Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? I.

13 decembra, 2020|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? I. 1. Stručný úvod k výchove v pedagogickej práci s dôrazom [...]

Webinár #33 – Lokálna komunita zapojená do politiky školy

23 novembra, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Lokálna komunita zapojená do politiky školy. Ako vytvoriť dobre fungujúce inkluzívne prostredie v akomkoľvek type škôl. Ako rozvíjať oblasť nadväzovania kontaktov s [...]

Webinár #29 – Inovácie – “Zippyho kamaráti”

2 novembra, 2020|Tags: , |

Aktuálna situácia v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu poukázala na obrovskú potrebu práce s emóciami. VÚDPaP v rámci postupného predstavovania inovatívnych nástrojov podpory práce s dieťaťom a [...]

Webinár #27 – Nenávistné prejavy na internete pre odborných a pedagogických zamestnancov a rodičov

28 septembra, 2020|Tags: |

Webinár sa venoval problematike šírenia nenávistných prejavov on-line, diskusii o bezpečnejšom využívaní internetu. Účastníci dostali informácie o príručke boja proti nenávistným prejavom prostredníctvom vzdelávania k ľudským právam a o [...]

Webinár #23 – Ako sa pripraviť na škôlku

10 augusta, 2020|Tags: , |

Webinár pre rodičov a pedagógov materských škôl o tom, ako najlepšie využiť čas pred nástupom do škôlky. Spoločne si zodpovieme najčastejšie otázky, pomenujeme obavy rodičov aj detí.  Prinesieme praktické [...]

Webinár #11 – Ako rozvíjať komunikačné zručnosti detí s ťažkosťami v učení

13 mája, 2020|Tags: , |

V rámci webinára sa zameriame na stručnú charakteristiku recepčných i produkčných komunikačných zručností a ponúkneme námety na aktivity, ktorými môžeme u dieťaťa uvedené zručnosti rozvíjať aj v domácom prostredí. [...]

Webinár #9 – Ako rozvíjať sluchové vnímanie u detí s ťažkosťami v učení

30 apríla, 2020|Tags: , |

Nosnou témou nového webinára bolo sluchové vnímanie. Stručne sme zhrnuli základné informácie o tejto funkcii, povedali sme si ako sa oslabenie sluchového vnímania  odzrkadľuje v osvojovaní si učiva a [...]

Webinár #5 – Ako rozvíjať motoriku u detí s ťažkosťami v učení

17 apríla, 2020|Tags: , |

Nestihli ste náš webinár Ako rozvíjať motoriku u detí s ťažkosťami v učení? Pripravili sme pre vás jeho záznam

Webinár #2 – Ako pracovať s dieťaťom s problémami v učení?

2 apríla, 2020|Tags: , |

Ponúkame vám jeho záznam.  Spoznáte  model práce školského tímu pri nastavovaní redukcie učiva, ale aj základné zásady práce s deťmi s problémami v učení.

Categories

Go to Top