Home»VÚDPaP»Náš kolektív»Eva Farkašová
Eva Farkašová2019-10-16T16:11:06+02:00

PhDr. Eva Farkašová, CSc.

sa venuje vedecko-výskumnej práci v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie, psychológie nadania a psycholingvistiky. Jednou z oblastí odborného zamerania je tematika práce s deťmi zo SZP. Získané poznatky sú spracúvané a publikované vo forme kapitol v monografiách, vedeckých a odborných štúdií, metodických a učebných materiálov. Výskumné zistenia sú prezentované na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a seminároch, aplikované sú ako workshopy v školskej a poradenskej praxi, spracovávané sú tiež do článkov pre širokú verejnosť. Dr. Farkašová pracuje ako vedúca riešiteľských tímov a v rámci organizačnej činnosti má skúsenosti s prípravou projektov, organizovaním výskumov, odborných podujatí a vzdelávacích aktivít. Podieľa sa na tvorbe, adaptácii a štandardizácii psychologických metodík pre deti predškolského a školského veku.

Kategórie

Go to Top