Ako deti motivovať, vzbudiť ich záujem, ale aj ako sa udržiavať počas dlhšieho časového obdobia v plnom pracovnom nasadení? A ako naučiť deti, aby sa učili samé?