Zverejňujeme materiály v téme Vývinové poruchy učenia

Dnes prinášame odborný postup s názvom Dysortografia – diagnostika, intervencie a dve skúsenosti multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe s názvom Žiak s vývinovými poruchami učenia – dyslexia a Multidisciplinárny prístup u klienta s vývinovými poruchami učenia a poruchou pozornosti ADD (Attention deficit disorder)

Pre zistenie príčin zlyhávania žiaka v škole je potrebné odborné diagnostické vyšetrenie. Prvý, kto si všimne, že žiak má problém,  je učiteľ, prípadne rodič. Učiteľ môže v rámci činnosti podpornej úrovne 1. stupňa poskytnúť v prvom kroku podpory pedagogickú diagnostiku zameranú na všetky aspekty celostného rozvoja žiaka – učiteľ dokáže identifikovať u žiaka jeho talenty alebo ťažkosti vo vzdelávaní, sociálne a rodinné vzťahy a pod. Vývinová porucha učenia je definovaná ako neschopnosť naučiť sa čítať, písať a počítať pomocou bežných výukových metód pri priemernej inteligencii a primeranej sociokultúrnej príležitosti. Žiaci, ktorým boli diagnostikované poruchy učenia, sa označujú ako žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dysortografia je špecifická porucha pravopisu, ktorá sa väčšinou vyskytuje vo vzájomnej kombinácii s dyslexiou, ojedinele samostatne.

Všetky odborné postupy a skúsenosti multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe nájdete TU.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.