Zverejňujeme odborné postupy zamerané na vývinové poruchy učenia

Problematikou vývinových porúch učenia sa v dnešnej dobe nezaoberajú len kvalifikovaní odborníci, ale aj laická verejnosť. V minulosti sa týmto problémom nevenovala až taká pozornosť. Vývinovou poruchou učenia trpí čoraz vyššie percento detskej populácie a ťažkosti pretrvávajú až do dospelosti.

Vo väčšine prípadov sa vyskytujú v kombinácii (napr. dyslexia s dysortografiou a pod.), pretože majú spoločný podklad v rečových, percepčných, kognitívnych a motorických nedostatkoch a oslabeniach. Uvedené poruchy nesúvisia s nedostatočným intelektom ani s nevhodným spôsobom učenia.

Vývinové poruchy učenia netreba brať na ľahkú váhu, nech sú akéhokoľvek rázu. Nie je vhodné čakať, kým problémy narastú, vtedy už môže mať žiak výrazné medzery vo vedomostiach. Školský neúspech sa po čase odrazí na osobnosti žiaka, čo môže prerásť do porúch správania. Včasná diagnostika je dôležitá na skoré podchytenie ťažkostí a následné realizovanie adekvátnych intervencií u školského špeciálneho pedagóga.

Prinášame trojicu odborných postupov zameraných na vývinové poruchy učenia:

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.