Vitajte na stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie

Databáza dokumentov

Aktuality

ZVEREJŇUJEME PODPORNÉ NÁSTROJE K PRÍPRAVE PROJEKTOV

Pri skvalitňovaní poradenskej starostlivosti je získanie finančných prostriedkov nad rámec štátneho rozpočtu jednou z možností, ako si vedia zariadenia poradenstva a prevencie a špeciálne výchovné zariadenia naplniť potreby

jún, 2023

Aplikácia pre deti

Mobilná aplikácia zameraná na starostlivosť o duševné zdravie mladistvých