Stránka sumarizuje výstupy – odborné materiály, podcasty, webináre či rozhovory, ktoré sa priamo týkajú alebo obsahujú užitočné informácie v oblasti krízovej intervencie.  

Na stránke nájdete aj materiály špecificky vytvorené v kontexte vojny na Ukrajine.  

Manuály pre OZ komplexne popisujú ich jednotlivé odborné činnosti a aj cieľovú skupinu, ktorej sa ten ktorý odborník venuje. V každom z manuálov nájdete kapitoly venované téme krízovej intervencie:

„Odborný postup“ je odborný materiál, ktorý popisuje multidisciplinárnu spoluprácu odborníkov pri riešení problematík z poradenského a školského prostredia.

Odborný postup „Dieťa s odlišným materinským jazykom v poradenskom a edukačnom procese – dieťa cudzincov“ bol finalizovaný v januári 2022 a zameriava sa všeobecne na prácu s deťmi s odlišným materinským jazykom (tzn. aj s ukrajinským jazykom a.i.). Cieľom odborného postupu je upriamiť pozornosť pedagogických a odborných zamestnancov škôl a zariadení poradenstva a prevencie na vytvorenie podmienok na prijatie žiaka s odlišným materinským jazykom. Venuje sa krokom pred prijatím žiaka na školu, hodnoteniu, kurzom slovenského jazyka a podrobným možnostiam pomoci na podporných úrovniach 1.-4. stupňa, teda od triedneho učiteľa, ŠPT po diagnostiku v centrách poradenstva a prevencie. Sústreďuje sa rovnako na spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi a nezabúda na zapojenie rodičov/zákonných zástupcov. K odbornému postupu patrí aj Príloha.

Dieťa s odlišným materinským jazykom v poradenskom a edukačnom procese – dieťa cudzincov (PDF, 1395 kB)

Príloha – Dieťa s OMJ (DOCX, 1535 kB)

Skúsenosť multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe č.1: Multidisciplinárna spolupráca a podpora pri napredovaní a integrácii chlapca s odlišným materinským jazykom a pervazívnou vývinovou poruchou (PDF, 1868 kB)

Skúsenosť multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe č.2: Multidisciplinárna spolupráca a podpora pri napredovaní a integrácii chlapca s odlišným materinským jazykom a slabozrakosťou (PDF, 1805 kB)

Pre rodičov I Для батьків I For parents

Pre školy

Pre deti I Для дітей I For children

Pre deti (PDF, 218 kB)

Для дітей (PDF, 200 kB)

For children (PDF, 200 kB)

Adresáre zariadení poradenstva a prevencie

V adresároch nájdete kontakty na konkrétne poradenské zariadenie, ktoré je dostupné vo vašom regióne:

https://vudpap.sk/kontakt/adresare-cpp-a-scpp/ 

SMIKOVÁ, E.: Psychologička: Deťom sa nemá klamať. Ani o vojne. Pravda, 27.2.2022. red. Hakser

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/618292-psychologicka-detom-sa-nema-klamat-ani-o-vojne/

SMIKOVÁ, E.: Detská psychologička: Najhoršie je zostať ticho a s deťmi vojne nehovoriť“. Denník N, 25.2.2022, red. Benedikovičová.

https://dennikn.sk/2739324/detska-psychologicka-najhorsie-je-zostat-ticho-a-s-detmi-o-vojne-nehovorit/?ref=list

PAPP, E., MALÍK, J., SMIKOVÁ, E.: Rady psychológov: Ako s deťmi hovoriť o vojne? Vyhnite sa umelým prísľubom, strach by nemal byť tabu. 25.2.2022 red. Mihalková

https://www.ta3.com/clanok/228921/rady-psychologov-ako-s-detmi-hovorit-o-vojne-vyhnite-sa-umelym-prislubom-strach-by-nemal-byt-tabu

SMIKOVÁ, E.: Psychologička radí: Rodičia by sa mali s deťmi rozprávať o Ukrajine. Teraz.sk, 28.2.2022, TASR

https://www.teraz.sk/slovensko/psychologicka-radi-rodicia-by-sa-mal/615473-clanok.html