Aktuality2023-03-15T12:13:34+01:00
Vážení návštevníci a vážené návštevníčky našej stránky,

sekcia “Aktuality” od 15.3.2023 dočasne nezobrazuje aktuálne informácie a články.
Za technickú chybu sa ospravedlňujeme a pracujeme na jej odstránení. Novinky môžete sledovať na našej Facebook stránke

Zdroje pre odborných a pedagogických zamestnancov, ale aj deti a rodičov k situácii na Ukrajine nájdete na odkaze:
https://vudpap.sk/krizova-intervencia
Ak ste rodič, ktorý potrebuje poradiť, kontaktujte nás prostredníctvom emailu: potrebujem-poradit@vudpap.sk.

Špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie poskytujeme v pondelok, utorok a stredu od 10:00-15:00 na čísle 0910 234 860.

Do DCVV sa môžete objednať telefonicky na číslach 02/44 88 16 49; 0910 186 698.

Ako zvládať rôzne náročné situácie si môžete vypočuť aj v našich podcastoch Nahlas o deťoch
(Spotify, Soundcloud a ďalšie) www.vudpap.sk/podcasty/.

Webinár #83 – Techniky zamerané na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Príbeh

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Techniky zamerané na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Príbeh”. Interaktívny webinár je zameraný na rozvíjanie empatie voči ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom odlišujú. Zameriame sa na vnímanie kultúrnych odlišností, možné nedorozumenia, ktoré so sebou prinášajú. Cez príbeh dievčaťa z Ukrajiny budeme spolu hľadať odpovede na otázky ako sa cíti človek, ktorý je iný ako väčšina, ako ho vníma okolie [...]

15 marca, 2023|Tags: , |

Sexuálne násilie páchané na deťoch v online priestore – 1. časť

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme venovať téme sexuálneho násilia páchaného na deťoch a mladých ľuďoch v online priestore. Hostkou bude psychologička Mgr. Jana Bezáková, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v rámci národného projektu „Usmerňovať pre prax“ a zároveň pracuje ako psychoterapeutka v súkromnej praxi. Povieme si, aký je rozdiel medzi pojmami sexuálne obťažovanie a sexuálne zneužívanie detí a mladých ľudí. [...]

15 marca, 2023|Tags: , |

Sledujte dnešný LIVE STREAM o 18:00 na našom Facebooku, kde sa dozvieme mená víťazov Osobnosti poradenstva za rok 2022!

Vážené dámy, vážení páni, sledujte dnešný LIVE STREAM o 18:00 na našom Facebooku, kde sa dozvieme mená víťazov Osobnosti poradenstva za rok 2022. Máte už svoje tipy na víťazov? Nezmeškajte LIVE STREAM a podporte tak všetkých finalistov tohto ročníka. Tešíme sa na Vás! Je pre nás cťou, že tento rok nad slávnostným oceňovaním Osobnosti poradenstva prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,

15 marca, 2023|

Zverejňujeme nový manuál pre rodičov o výbere strednej školy pre deti so ŠVVP

Zostáva ešte niekoľko dní do podania prihlášok na stredné školy. Veríme, že náš materiál „Podpora detí so ŠVVP pri prechode na bežnú SŠ - Manuál pre rodiča“ bude užitočným pomocníkom pri rozhodovaní a to nielen pre tých rodičov, ktorí spolu so svojimi deťmi vyberajú strednú školu v tomto školskom roku. V dokumente nájde rodič, ktorého dieťa má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby: Otázky, na ktoré sa so svojím dieťaťom zamerať pri výbere strednej školy [...]

14 marca, 2023|

Webinár – Techniky kariérovej výchovy zamerané na prácu so špecifikami žiakov z nízkopodnetného a vylúčeného prostredia

Interaktívny webinár je zameraný podporu sebapoznávania, sebadôvery a sebaúcty detí pochádzajúcich nielen z nízkopodnetného a vylúčeného prostredia. Cez podporu poznávania svojich talentov a ich rozvíjania v silné stránky budeme hľadať možnosti, ako posilniť sebahodnotu detí na individuálnej úrovni, a zároveň rozvíjať pozitívne a podporné vzťahy v kolektíve. Povieme si o základných piliéroch kariérovej výchovy, a tiež špecifikách týchto detí v podobe zručostí, ktoré je vhodné rozvíjať pre podporu úspešného ukončenia povinnej [...]

14 marca, 2023|Tags: , |

Prinášame vám dve nové skúsenosti Multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe

K odborným postupom zameraným na tému Dieťa s poruchami FAS a FASD v edukačnom aj poradenskom procese, ktoré sme nedávno zverejnili prinášame skúsenosť multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe s názvom Dieťa v spektre FASD (poruchy fetálneho alkoholového spektra), ktorá popisuje prípad dievčaťa, ktoré bolo v starostlivosti centra pre diagnostiku FASD od 7 rokov, kedy absolvovala špecializovanú diagnostiku FASD (poruchy fetálneho alkoholového spektra), ktorá potvrdila, že sa nachádza v spektre [...]

9 marca, 2023|

Predstavujeme Vám finalistky kategórie Osobnosť poradenstva za rok 2022

V poradí už 4. ročník ocenenia Osobnosti poradenstva sa bude konať 15. marca 2023 v Hoteli Tatra v Bratislave. PhDr. Mária Horváthová, PhD. riaditeľka CPP, Karpatská 8, Košice  Do poradenského systému vstúpila v roku 2000 počas VŠ štúdia, kde sa externou formou spolupráce zamerala na oblasť prevencie. V priebehu nasledujúcich rokov sa už ako stabilný zamestnanec pôvodnej Pedagogicko-psychologickej poradne v Košiciach venovala komplexnej starostlivosti o klienta a potrebám pedagogických zamestnancov a škôl. Absolvovala [...]

8 marca, 2023|

Marginalizované rómske komunity

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme venovať téme marginalizovaných rómskych komunít. Hostkou bude riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Janette Motlová. Povieme si, ako Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vníma problematiku segregácie rómskych detí, a akým spôsobom napomáha k tomu, aby k nej nedochádzalo. Priblížime si materiály, ktoré napomáhajú zariadeniam poradenstva a prevencie kvalitne a včasne diagnostikovať a porozumieť potrebám detí z marginalizovaných rómskych komunít. Zistíte tiež, v čom spočíva inakosť [...]

8 marca, 2023|Tags: , |

Ako môžu rodičia svoje deti motivovať? 1. časť

Ak deti nemajú motiváciu, spolupracujú ťažko. Ako ich môžeme motivovať k učeniu a čo ich naopak demotivuje? A aké techniky môže rodič využiť na motiváciu svojho dieťaťa? Odpovedá v novom podcaste Nahlas o deťoch PhDr. Eva Smiková, PhD., psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD. https://soundcloud.com/vudpap/ako-mozu-rodicia-svoje-deti-motivovat-1-cast

6 marca, 2023|Tags: , |

Webinár – Techniky na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Izby

Interaktívny webinár je zameraný na uvedomenie si negatívnych dopadov predsudkov a nálepkovania pri práci s deťmi ako aj na podporu porozumenia potrebám detí bez ohľadu na to z akého prostredia pochádzajú. V diskusii po aktivite sa budeme venovať otázke vplyvu a moci, ktorú majú učitelia/poradcovia/vychovávatelia voči deťom. . Techniky na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Izby  . Dátum: 13.3.2023 Čas: 14:00-15:30 (90 min.) Lektori: Mgr. Katarína Mihinová [...]

6 marca, 2023|Tags: , |

Newsletter 3/2023

Vyšlo marcové číslo nášho newslettera. Čo sa v ňom dočítate? Budete si môcť prezrieť program našej konferencie Dieťa v ohrození, ktorá sa bude konať 16. - 17. marca 2023 v Bratislave, pozveme Vás na posterovú sekciu konferencie, v rámci ktorej budú naši kolegovia z úseku výskumu prezentovať príspevok, v ktorom predstavia „program na rozvíjanie sociálnych zručností detí s poruchou sluchu predškolského veku v inkluzívnom prostredí materskej školy“. Detailnejšie informácie o spomínanom [...]

6 marca, 2023|

Zverejňujeme dlhoočakávaný program konferencie Dieťa v ohrození!

V dňoch 16. a 17. marca 2023 sa budeme na 30. ročníku konferencie Dieťa v ohrození v Hoteli Tatra venovať téme PREVENCIA, ktorej dôležitosť nám obzvlášť pripomenuli udalosti posledných rokov. Aktuálne si môžete pozrieť celý program konferencie, ktorý sme pre vás pripravili spolu s externými odborníkmi a odborníčkami zo Slovenska aj Českej republiky. Na súbežné prednášky a workshopy sa budú môcť účastníci a účastníčky prihlasovať cez formulár, ktorý im bude 10.3.2023 zaslaný na mailovú [...]

6 marca, 2023|

Predstavujeme Vám finalistov kategórie Mladý talent poradenstva za rok 2022

V poradí už 4. ročník ocenenia Osobnosti poradenstva sa bude konať 15. marca 2023 v Hoteli Tatra v Bratislave. Mgr. Barbora Molčanová odborná zamestnankyňa CPP Sabinov Ukončila štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od roku 2018 pôsobí v Centre poradenstva a prevencie, zároveň pôsobí na dvoch základných školách ako školská psychologička. Aktuálne  sa v rámci poradenského systému  zameriava na prácu s klientami vo veku od 3 rokov do ukončenia prípravy na povolanie. Venuje [...]

6 marca, 2023|

Prinášame dvojicu odborný postupov zameraných na tému: Dieťa s poruchami FAS a FASD v edukačnom aj poradenskom procese

FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders), poruchy fetálneho alkoholového spektra, je spoločný termín pre celé spektrum vývinových porúch vyskytujúcich sa u detí, ktorých matky počas tehotenstva požívali alkohol (Chudley 2005). Autori opísali negatívny vplyv požívania alkoholu v tehotenstve na plod a upozornili na viditeľné anomálie prítomné u novorodencov. Následky vplyvu alkoholu na plod nazvali fetálny alkoholový syndróm (FAS). Medzi typické príznaky zaradili zmenené črty tváre, menší fyzický vzrast a celkové vývinové zaostávanie alebo mentálne [...]

6 marca, 2023|

Pozrite sa, aké workshopy sme pre vás pripravili na 30. ročník konferencie Dieťa v ohrození

Prvý deň konferencie 16. marca 2023 od 16:30 do 17:30 sa budú konať tri workshopy: Človek uprostred mestských subkultúr; Martin Valach Multidisciplinárna podpora dieťaťa s narušenou komunikačnou schopnosťou; Ľubica Kövérová Podoby a dynamika radikalizácie mládeže a možnosti s ňou pracovať; Estera Kövérová, PhD. a Mgr. Karin Andrášiková Druhý deň konferencie 17. marca 2023 sa môžete tešiť až na štyri workshopy na témy: Ortoptická diagnostika - práce se screeningovým setem; Šárka [...]

2 marca, 2023|

Categories

Go to Top