Akreditované inovačné vzdelávanie pre zamestnancov MŠ: Zlepšenie komunikácie s rodičmi aj podpora v čase pandémie

Už v januári otvárame ďalšie kolá úspešného akreditovaného inovačného vzdelávania „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách“ pre učiteľky a učiteľov materských škôl. 

Okrem praktických informácií a zážitkových  aktivít k téme kariérovej výchovy získate množstvo nových zručností k nekonfliktnej situácii s rodičmi, ale aj posilnenie a podporu v časoch neistoty. 

Veľmi sa mi páčila práca s emóciami, praktické cvičenia z nenásilnej rešpektujúcej komunikácie, nácvik kladenia otázok, zážitkové učenie. Všetko v svojej praxi využijem“ (absolventka s 30ročnou praxou k Košického kraja)


Čo na vzdelávaní zažijete?

Pestrý program plný praktických informácií a príkladov dobrej praxe, hrové aktivity nesúce sa v duchu zážitkovej pedagogiky, najaktuálnejšie zdroje a návrhy metodík a techník využiteľných v predškolskej výchove, ktoré si budete mať možnosť vyskúšať priamo na sebe počas vzdelávania. Súčasťou vzdelávania sú aj témy ako plánovanie, zostavovanie portfólia dieťaťa, či prevencia vyhorenia.

Natrénujte si, ako zvládnuť najčastejšie konfliktné situácie s rodičmi tak, aby ste si zachovali psychickú pohodu a dosiahli pozitívny výsledok. Získajte stručný, jasný a efektívny postup pre upokojenie emócií, zistite, ako môžete účinne komunikovať náročné témy (drobné zranenia detí V MŠ , ich hygienické návyky, či nezáujem rodiča o dieťa). 

Získate aj posilnenie a oporu vďaka aktivitám pre objavenie svojich silných stránok, či inšpiráciám pre dištančné aktivity s deťmi, ako je napr. práca s rozprávkou, vďaka ktorej podporíte aj sebapoznanie v triede.

ZISTITE VIAC A PRIHLÁSTE SA UŽ DNES NA TOMTO ODKAZE
Najbližšie kolá vzdelávania začínajú už 24.-25. januára 2022!  

Čo ďalšie získate prihlásením sa?

  • Certifikát z akreditovaného inovačného vzdelávania „podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch”, financovaného prostredníctvom národného projektu, ktoré Vás oprávňuje na 3%-ntý príplatok profesijného rozvoja v rozsahu 50 hodín (32 prezenčne, 10 dištančne, 8 hodín prax).
  • Možnosť vyskúšať si moderné zážitkové metódy a získať praktické nástroje pre rozvoj  zručností potrebných pre život a včlenenie kariérovej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu, vďaka čomu prepojíte vo svojej práci s deťmi teóriu s ich praktickou prípravou na život .
  • Príležitosť spoznať sa a komunikovať s odborníkmi a nadšencami v oblasti predprimárneho a primárneho (1.stupeň) vzdelávania.
  • Pod vedením odborných lektorov zlepšíte svoje profesijné zručnosti a kľúčové kompetencie v oblastiach, ako: plánovanie, spolupráca a budovanie vzťahov na rôznych úrovniach, nenásilná komunikácia, schopnosť poskytovať spätnú väzbu, tvorivosť….
  • Škola zapojením viacerých účastníkov získava tím ľudí schopný prinášať inovatívne metódy a rozvíjať vďaka nim potenciál ostatných zamestnancov cez inovačné vzdelávania.

Program je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl alebo 1.stupňa ZŠ v kategóriách: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, riaditeľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd

Vzdelávania budú prebiehať vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska (podľa aktuálnej pandemickej situácie prezenčne alebo online) a podporovať vznik funkčných vzťahov a multidisciplinárnych spoluprác nielen v školách, ale aj medzi školami a ostatnými zložkami výchovného poradenstva a prevencie. Odporúčame preto zapojenie viacerých účastníkov z jednej školy.

Prihláste sa už dnes vyplnením PRIHLASOVACEHO DOTAZNÍKA.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.