Hosťami dnešného podcastu Odborne na slovíčkošpeciálny pedagóg Martin Kmeťpsychológ Vladimír Dočkal, ktorí nám priblížia skríningový test CHITT, zameraný na čitateľskú spôsobilosť v slovenskom jazyku. Dnešnou témou nadviažeme na predchádzajúci podcast, v ktorom sme upriamili svoju pozornosť na  výskumné úlohy, realizované Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie. Špeciálny pedagóg Martin Kmeť okrem výskumu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poskytuje špeciálnopedagogickú starostlivosť v rámci Detského centra VÚDPaP-u. Psychológ Vladimír Dočkal pôsobiaci na VÚDPaP-e od roku 1971 sa aktuálne, mimo iného, zaoberá aj psychologickými aspektmi vzdelávania detí rôznych minoritných skupín a ich inklúziou.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Martin Kmeť, špeciálny pedagóg
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., psychológ

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept