Filtrovať podcasty: diagnóza

Dysgrafia

Nasledujúce týždne sa budeme v podcaste Odborne na slovíčko venovať téme, s ktorou sa pedagogickí a odborní zamestnanci…

Dyslexia

Nasledujúce týždne sa budeme v podcaste Odborne na slovíčko venovať téme, s ktorou sa pedagogickí a odborní zamestnanci…

Ako pracovať s deťmi s poruchou príjmu potravy

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko pokračujeme na tému poruchy príjmu potravy spolu so psychologičkou Mgr. Karin Gálovou, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie

Poruchy príjmu potravy

V Odborne na slovíčko sa vraciame k sérii podcastov, ktoré sa venujú rôznym diagnózam a odporúčaniam, ako s nimi môžu pedagogickí a odborní zamestnanci pracovať. Dnešnou

Depresia

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v téme vybraných emočných porúch u detí a mladých ľudí. Rozprávať sa budeme o depresii a to spolu

Školská fóbia

V podcaste Odborne na slovíčko sa v nasledujúcich dvoch týždňoch budeme venovať vybraným emočným poruchám v školskom prostredí. V dnešnom podcaste vám psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a

Narušená komunikačná schopnosť

V Odborne na slovíčko pokračujeme v sérii podcastov, ktoré sa venujú rôznym diagnózam a odporúčaniam, ako s nimi môžu pedagogickí a odborní zamestnanci pracovať. Dnešnou témou

Porucha autistického spektra

V podcaste Odborne na slovíčko otvárame novú sériu podcastov, ktoré sa budú venovať rôznym diagnózam a odporúčaniam, ako s nimi môžu pedagogickí a odborní zamestnanci

Úvod do špecifických porúch učenia

V aktuálnom podcaste sa povenujeme špecifickým poruchám učenia. Ponúkneme základné informácie o tom čo sú špecifické poruchy učenia a ako sa najčastejšie prejavujú. Pri akých prejavoch je vhodné

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.