Metodika stratégie inštitucionálneho rozvoja je podporný nástroj, ktorého cieľom je zariadeniam v systéme výchovného poradenstva a prevencie uľahčiť strategické plánovanie, zjednodušiť prácu na tvorbe vlastnej stratégie a poskytnúť oporu pri jej spracovaní do štruktúrovaného a prehľadného dokumentu. Obsahuje odporúčania použiteľné v podmienkach akýchkoľvek zmien. Aktuálne pri implementácii štandardov odborných a odborno-metodických činností, ako aj pri zavádzaní inovácii.

Vzhľadom na veľký potenciál jednotlivých zariadení sa metodika snaží o to, aby dokázali identifikovať a sústrediť sa na tie oblasti, ktoré sú zrealizovateľné a v ktorých dokážu zvýšiť kvalitu svojej práce a fungovania. Zariadenia v nej získavajú návrh a návod, ako z dlhodobého hľadiska naplánovať a dosiahnuť želané zlepšenia. Zamestnancom otvára priestor spolupodieľať sa na tvorbe vízie, definovaní potrieb a plánovaní rozvoja zariadenia. Výsledný strategický dokument môže poslúžiť aj ako podklad k príprave projektov, napríklad pri zapojení sa do dopytovo orientovaných výziev.

Súčasťou metodiky je viacero konkrétnych pomôcok a príkladov uvedených priamo v texte a prílohách.„Ako na to“ v skratke si môžete pozrieť vo video prílohe.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.