Vážení zamestnanci a zamestnankyne v systéme poradenstva a prevencie,

VÚDPaP v rámci svojej činnosti pripravuje aktualizáciu obsahových a výkonových štandardov výchovného poradenstva tak, aby neustále zodpovedali súčasným spoločenským a legislatívnym podmienkam, no najmä praktickým potrebám zamestnancov systému PaP. Našou snahou je dosiahnuť, aby boli Štandardy čo najefektívnejším nástrojom metodickej podpory všetkých zamestnancov systému PaP. Naplnenie tejto snahy nie je možné bez Vašej účasti pri definovaní toho, akým spôsobom sa má aktualizácia uberať a čoho sa má dotýkať.

Pripravili sme dotazník, vyplnením ktorého môžete smerovanie aktualizácie štandardov aktívne ovplyvniť. Žiadame Vás, aby ste sa vyjadrili, či je z Vášho pohľadu aktualizácia potrebná, a ak áno, aby ste formulovali svoje vlastné návrhy na jej uskutočnenie. Pripomíname však, že nejde o zmenu celého znenia štandardov, ale len o jeho aktualizáciu, čomu je potrebné prispôsobiť aj Vami formulované návrhy.

Je dôležité, aby dotazník vypĺňali osoby, ktoré majú priamu skúsenosť s vykonávaním odbornej alebo odborno-metodickej činnosti. Jeho vyplnenie očakávame najneskôr do 30.4.2024.

Pre každý štandard sa vypĺňa dotazník jednotlivo/osobitne – pre potreby podania návrhov aj k iným štandardom, prosím, vyplňte ďalší dotazník.

Ďakujeme za vaše odborné vyjadrenia.

Dotazník nájdete TU.
Štandardy nájdete na TOMTO LINKU.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.