Pri kariérovej výchove si predstavíme výber strednej či vysokej školy, situácie spojené s voľbou povolania. Tieto činnosti pod ňu nepochybne spadajú ale samotná téma je komplexnejšia. O kariérovej výchove ako komplexnom, kontinuálnom a celoživotnom procese, ktorý sa začína už od narodenia, sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s Martinou Sajkovou, internou expertkou pre vzdelávanie v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva. Priblížime si čo všetko pod ňu môže spadať a predstavíme Vám vzdelávanie „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve pre materské školy“, ktoré aktuálne VÚDPaP ponúka.

Viac informácii môžete nájsť tu: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/vzdelavanie-pre-materske-skoly/

  • odpovedá Martina Sajková
  • pýta sa Darina Mikolášová
For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím