Národný projekt “Štandardy” začal 25.5.2020, 6 hodinovým stretnutím online vzdelávanie

“Inovácie v prístupoch intervenčných metód v kontexte výchovy a vzdelávania – Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa pre odborných pracovníkov podľa princípov Kognitívne behaviorálnej terapie”. Účastníci sa zoznamovali s online prostredím, lektormi a ďalśími účastníkmi kurzu. Začali sme históriou KBT a základnými princípmi prístupu. Účastníci mali možnosť vyskúśať si prvý rozhovor s klientom – novým spôsobom v nácvikoch, ktoré robili v menších skupinách. Prezenčné stretnutia sú plánované na jeseň. Dňa 1.6.2020 sa začína aj kurz: “Inovácie v prístupoch intervenčných metód v kontexte výchovy a vzdelávania – Praktické techniky práce s deťmi”. Účastníci sa zoznamujú, sieťujú a vzdelávajú v témach ako stres a jeho špecifiká podľa veku, zvládanie stredu, smútenie, šikana, práca so zdrojmi. Prezenčné stretnutia sú plánované na september. Viac o vzdelávaniach: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/terapeuticke-metody-vzdelavanie/

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.