Newsletter 1/2023

Vyšlo januárové číslo nášho newslettera. Čo sa v ňom dočítate?

  • Možnosť registrácie na našu konferenciu Dieťa v ohrození s názvom „Prevencia ako nástroj pomoci“ je spustená. Pozývame Vás na jej už 30. ročník.
  • Zverejňujeme metodiku – Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní, vhodnú na používanie vo všetkých predškolských zariadeniach už od januára 2023.
  • Prečítajte si nové číslo nášho metodicko – odborného časopisu Dieťa v centre odbornej pozornosti, ktoré predstavuje výstupy Národného projektu „Usmerňovať pre prax“, ktoré sú primárne zamerané na usmerňovanie činnosti odborných zamestnancov v kontexte starostlivosti o dieťa.
  • Kolegovia z úseku výskumu Vám priblížia rozdiely v rodičovskom prístupe k digitálnym médiám a zariadeniam u rodičov detí mladšieho školského veku v troch krajinách – Slovensku, Česku a Fínsku.
  • Tím národného projektu „Usmerňovať pre prax“ zverejnil odborný materiál pre školské podporné tímy: „Školský podporný tím – teoretický a praktický sprievodca“ a projektový tím, ktorý má v náplni práce diagnostické nástroje sa stále naplno venuje procesu štandardizácie a procesu overovania vybraných diagnostických nástrojov. Výstupom bude publikovanie manuálov a dodatkov k diagnostickým nástrojom: Test porozumenia reči pre deti v MŠ, Test cesty, Pamäťový test učenia, a i.
  • V závere opäť nechýbajú knižné novinky, naše podcasty pre odbornú i laickú verejnosť – do pozornosti dávame najmä podcast s novoročným príhovorom v podaní riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Janette Motlovej.

 

Príjemné čítanie.

NEWSLETTER si môžete stiahnuť na TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Ďalšie newsletter:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.