DIEŤA V CENTRE ODBORNEJ POZORNOSTI

ISSN: 2644-5395

Vedúci redaktor: Mgr. Beáta Sedlačková
Výkonní redaktori: Mgr. Bibiána Filípková, PhDr. Ľubica Kročanová, Mgr. Mika Vargová

Predstavujeme vám naše nové „dieťa“ – Dieťa v centre odbornej pozornosti. Je to náš nový časopis, ktorý pomáha odborníkom, ale aj rodičom.
V prvom čísle sa venujeme multidisciplinárnemu prístupu v starostlivosti o dieťa a rodinu.