DIEŤA V CENTRE ODBORNEJ POZORNOSTI

Predstavujeme vám naše nové „dieťa“ – Dieťa v centre odbornej pozornosti. Je to náš nový časopis, ktorý pomáha odborníkom, ale aj rodičom.
V prvom čísle sa venujeme multidisciplinárnemu prístupu v starostlivosti o dieťa a rodinu.

1 | 2020

DCP_2020-1_web

3 | 2019

DCP-3.2019

2 | 2019

DCP-2.2019

1 | 2019

DCP-1.2019