Newsletter 12/2022

Vyšlo decembrové číslo nášho newslettera. Čo sa v ňom dočítate?

  • Opäť môžete využiť možnosť hlasovať za Osobnosť poradenstva pre deti a ich rodiny v dvoch kategóriách: Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva. VÚDPaP v rámci konferencie Dieťa v ohrození: aby pomoc prišla včas, ktorej nosnou témou bude Prevencia, vyhlasuje v poradí už 4. ročník tohto podujatia.
  • Pripomenieme Vám zverejnenie nášho najnovšieho dokumentu „Praktický manuál pre podporu žiakov so ŠVVP pri prechode na SŠ bežného typu“, ktorý je určený okrem kariérových poradcov aj rodičom či samotným žiakom.
  • Dozviete sa o dostupnosti príručky na web stránke MŠVVaŠ SR – „Prevencia a riešenie šikanovania – sprievodca pre školské prostredie“, ktorú vypracovali naši kolegovia z VÚDPaP.
  • Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ predstavuje návrh konceptu usmerňovania metodickej činnosti.
  • Naši kolegovia z národného projektu „Štandardy“ realizujú v rámci „Programu podpory a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce“ tematické stretnutia určené pre frekventantov z radov štátnej správy a samosprávy na témy „Vypočúvanie detského klienta a špecifiká detského vývinu“ a „Multidisciplinárna spolupráca v téme radikalizácie a extrémizmu so zameraním na prácu s mládežou“.
  • Kolegovia z výskumného úseku Vám prinášajú ďalšie výsledky z výskumu zameraného na mieru radikálneho správania mládeže v rámci výskumnej úlohy „Psychosociálny obraz detí a mládeže v oblasti duševného zdravia, drogovej prevencie, šikany/kyberšikany a prevencie radikalizmu“.
  • Opäť nechýbajú naše podcasty pre odbornú i laickú verejnosť či knižné novinky.

 

Príjemné čítanie.

NEWSLETTER si môžete stiahnuť na TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Ďalšie newsletter:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.