Newsletter 2/2022

Výskumný úsek nadviazal na predchádzajúce vydania a pokračuje v téme súcitu a sebasúcitu u detí, ponúkne Vám príklady práce s predsudkami a negatívnymi postojmi prostredníctvom kultivácie súcitu u detí a mladistvých. Mrzí nás, že sa konferencia Dieťa v ohrození z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie opäť presúva, tešiť sa však môžete na oceňovanie Osobnosť poradenstva, ktoré sa bude konať v pôvodne stanovenom termíne. Nechýbajú aktuality k transformácii poradenského systému a informácie o príručke k príprave zmien v sieti zariadení poradenstva a prevencie. VÚDPaP venuje kontinuálnu pozornosť i problematike šikany i kyberšikany a vzhľadom k neustálemu záujmu odbornej a laickej verejnosti o tento druh rizikového správania, sme sa rozhodli vytvoriť samostatnú sekciu k tejto téme na našej web stránke. Národný projekt „Štandardy“ pripravuje overovanie obsahových štandardov a spúšťa posledné kolá vzdelávania „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách“, do ktorého sa môžu prihlásiť nielen výchovní poradcovia, ale aj učitelia, asistenti, či odborní zamestnanci školského podporného tímu. Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ vo februári štartuje cyklus online webinárov pre začínajúcich OZ/PZ v materských, základných a stredných školách, školských logopédov a logopédov pracujúcich v poradenských zariadeniach. Prezradíme Vám aj tému pripravovaného webinára, ponúkneme naše podcasty i knižné novinky.

 

Príjemné čítanie.

NEWSLETTER si môžete stiahnuť na TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Ďalšie newsletter:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.