Nová zmluva k národnému projektu VÚDPaP (NP ŠTANDARDY)

Nová zmluva k národnému projektu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce (NP ŠTANDARDY).

Zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv od 23.8.2019. Zmluva nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tzn. 24.8.2019 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4168319&l=sk .

VÚDPaP sa stal plnohodnotným prijímateľom nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ v celkom objeme 18 100 644,80 €.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.