Aktuality
Aktuality2021-01-20T14:07:33+01:00
Na základe rozhodnutia Vlády SR o sprísnení protiepidemiologických opatrení v súvislosti so šírením Covid 19
bude DCVV zatvorené do 5.2.2021.
Prosíme rodičov, aby v prípade potreby komunikovali s pracovníkmi DCVV výhradne elektronicky. Mailové kontakty pracovníkov DCVV nájdete TU.

Pripravili sme pre Vás „novoročný balíček“ inšpiratívnych zdrojov z našej dielne k téme kariérovej výchovy a kariérového poradenstva

Kariérová výchova sa odohráva všade okolo nás, je to prirodzený proces, prechádza od pocitov k poznaniu a dokáže formovať osobnosť dieťaťa a jeho postoje k vlastnej životnej ceste už od skorého veku. Ak s ňou vieme efektívne pracovať, slúži spoločne učiteľom a aj žiakom či už „počas vyučovania alebo aj cez prestávku“. Zistite o nej viac v článkoch, webinároch a videách na tomto odkaze: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/inspiracie-a-zdroje-pre-kvakp/

11 januára, 2021|Tags: |

Webinár – Ako rozvíjame, inšpirujeme a podporujeme kariérovu výchovu a poradenstvo v školách – IKIGAI

Ponúkame Vám ochutnávku z aktuálneho tréningu Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách zameranú na IKIGAI. V našom programe veci skúšame, realizujeme na sebe, učíme sa navzájom a vďaka vlastnému zážitku a poznaniu aplikujeme v praxi s deťmi a aj v našom živote. Prevedieme Vás iba jednou z mnohých aktivít, ktoré na tréningu realizujeme a ktorú následne naši účastníci v rôznych variáciách aplikujú vo svojej praxi. Cieľom aktivity [...]

8 januára, 2021|

Webinár #44 – Preventívny program ,,V SIETI” (Čo všetko sa môže diať za dverami detskej izby)

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Preventívny program ,,V SIETI" (Čo všetko sa môže diať za dverami detskej izby). Sú naše deti pripravené na nástrahy v online priestore? Ako predchádzať sexuálnemu obťažovaniu na internete... Webinár predstaví jeden z preventívnych program zameraných na bezpečné správanie detí na internete. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť tu:

8 januára, 2021|Tags: |

Webinár #43 – Dieťa v náročnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Dieťa v náročnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov. Náplňou webinára bude oboznámiť začínajúcich školských psychológov o prežívaní detí v náročnej životnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov ich správanie a pocity po rozpade rodiny v závislosti od veku (obdobie mladšieho a staršieho školského veku). Poskytnúť niekoľko rád, ako by mali školskí psychológovia nadviazať a viesť rozhovor s dieťaťom v jednotlivých vývinových obdobiach, ako aplikovať krízovú intervenciu pri [...]

5 januára, 2021|Tags: , |

Webinár – Dieťa s diabetes mellitus v škole – metódy ako sa dozvedieť viac

1. Stručný úvod k problematike detí s diabetes mellitus na Slovensku (Výsledky prieskumov a základné poznatky o ochorení diabetes mellitus I. typu) 2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznanie kvality života diabetika, jeho sociálnych vzťahov, sebaúcty a tiež miery distresu 3. Dôležitosť duševnej pohody u diabetika a úloha odborného zamestnanca/učiteľa Dieťa s diabetes mellitus v škole – metódy ako sa dozvedieť viac Dátum: 5.1.2021 Čas: 13:30 (60-90 min.) Lektorka: PhDr. Petra [...]

30 decembra, 2020|

Webinár #42 – Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a IVP na rázcestí medzi integráciou a inklúziou

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a IVP na rázcestí medzi integráciou a inklúziou. ŠVVP a IVP sú základnými kameňmi integrácie. Aké bude ich postavenie v inkluzívnej škole? Webinár prinesie ukážky aktuálneho využitia ŠVVP a IVP, ale aj ich sporné stránky a dilemy v školskej inklúzii. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť tu: […]

29 decembra, 2020|Tags: , |

Webinár #41 – Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? II. časť

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? II. 1. Stručný úvod k dôležitosti pozitívnej sociálnej klímy v pedagogickej práci a jej vzťahu so školskou úspešnosťou. 2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznávanie sociálnych vzťahov v triede, modelové použitie a ukážky: Hádaj kto?, projektívne využitie stavebníc, projektívne kresebné metódy 3. Možnosti využitia získaných informácií o sociálnych vzťahoch v triede: [...]

28 decembra, 2020|Tags: , |

Webinár #40 – Multidisciplinárny prístup: základné myšlienky a rámce v obrazoch

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Multidisciplinárny prístup: základné myšlienky a rámce v obrazoch. Veríme, že dobrá teória nemusí byť zložitá - naopak, aby dokázala ovplyvňovať našu každodennú prax, mala by sa dať sprostredkovať jednoducho a výstižne. Hľadáme cesty, ako aj teóriu multidisciplinárneho prístupu uviesť pre všetkých, vrátane našich klientov, zrozumiteľne. Preto prinášame dokument Multidisciplinárny prístup v obrazovej verzii. Pridajte sa k nám a dajte nám spätnú väzbu [...]

21 decembra, 2020|Tags: , |

Webinár #39 – Neverbálny test inteligencie pre deti SON-R 2½ – 7

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Neverbálny test inteligencie pre deti SON-R 2½ - 7. Detská inteligenčná neverbálna škála SON-R je určená pre deti vo veku 2½ až 7 rokov. Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov so samotným testom, jeho princípmi využívajúce učebný potenciál dieťaťa, zameraním jednotlivých škál a subtestov ako aj s administráciou testu. Súčasťou webinára budú krátke kazuistiky využitia testu u rôznych cieľových skupín t.j. intaktnej populácie [...]

14 decembra, 2020|Tags: |

Webinár #38 – Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? I.

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? I. 1. Stručný úvod k výchove v pedagogickej práci s dôrazom na sociálnu začlenenosť detí, proces sociálneho poznávania a jeho aplikáciu v pedagogickej práci. 2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznávanie sociálnych vzťahov v triede, modelové použitie a ukážky: sociometria, párové porovnávanie, hodnotiace stupnice, plebiscit náklonnosti a odporu 3. Možnosti využitia [...]

13 decembra, 2020|Tags: , |

Webinár – Preventívny program ,,V SIETI” (Čo všetko sa môže diať za dverami detskej izby)

Sú naše deti pripravené na nástrahy v online priestore? Ako predchádzať sexuálnemu obťažovaniu na internete... Webinár predstaví jeden z preventívnych program zameraných na bezpečné správanie detí na internete. Preventívny program ,,V SIETI" (Čo všetko sa môže diať za dverami detskej izby) Dátum: 17.12.2020 Čas: 13:30 (60 min.) Lektorka: Mgr. art. Katarína Vargová Webinár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov pracujúcich so žiakmi II. stupňa ZŠ a študentami SŠ. Prihlásiť sa [...]

10 decembra, 2020|
Load More Posts

Kategórie

Go to Top