Aktuality2023-01-10T09:50:58+01:00
Zdroje pre odborných a pedagogických zamestnancov, ale aj deti a rodičov k situácii na Ukrajine nájdete na odkaze:
https://vudpap.sk/krizova-intervencia
Ak ste rodič, ktorý potrebuje poradiť, kontaktujte nás prostredníctvom emailu: potrebujem-poradit@vudpap.sk.

Špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie poskytujeme v pondelok, utorok a stredu od 10:00-15:00 na čísle 0910 234 860.

Do DCVV sa môžete objednať telefonicky na číslach 02/44 88 16 49; 0910 186 698.

Ako zvládať rôzne náročné situácie si môžete vypočuť aj v našich podcastoch Nahlas o deťoch
(Spotify, Soundcloud a ďalšie) www.vudpap.sk/podcasty/.

Čo je to skríning rozvoja detí a ako môže pomôcť?

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) zverejnil metodiku - Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní. Jeho cieľom je priebežné sledovanie rozvoja jednotlivých oblastí u detí v období pred nástupom na základnú školu. Kedy je dieťa pre školu nezrelé a Ako postupovať, ak sa nám dieťa javí zrelé na školu skôr? Hovorí v najnovšom podcaste Nahlas o deťoch antropologička VÚDPaP Mgr. Karin Belovičová. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: antropologička Mgr. Karin [...]

16 januára, 2023|Tags: , |

Konferencia DIEŤA V OHROZENÍ sa bude konať 16.-17. marca 2023

Po dlhšej prestávke z dôvodu pandémie sa k vám opäť vraciame s obľúbenou a dôležitou konferenciou DVO - Dieťa v ohrození s názvom PREVENCIA ako nástroj pomoci. Tentoraz sa budeme venovať téme prevencie, či už z pohľadu odborných výstupov, praktických skúseností, odporúčaní do praxe, či výskumných zistení.  Konferencia bude tradične spojená so slávnostným oceňovaním Osobností poradenstva 2022. Oceňovanie sa uskutoční 15. marca 2023 v Hoteli Tatra v Bratislave a následne budeme [...]

13 januára, 2023|

Nominujte Osobnosť poradenstva za rok 2022 – nominácie uzatvárame 5. februára!

Nominovať Osobnosti poradenstva môžete v dvoch kategóriách: Osobnosť poradenstva 2022 a Mladý talent poradenstva 2022. Slávnostne oceníme aj ďalšie dve kategórie: Dlhodobý prínos v systéme poradenstva a prevencie 2022 a Výnimočné ocenenie VÚDPaP-u. V poradí už 4. ročník ocenenia Osobnosti poradenstva sa bude konať 15. marca 2023 v Hoteli Tatra v Bratislave. Prosíme vaše nominácie posielajte najneskôr do 5. februára 2023 na TOMTO ODKAZE.

13 januára, 2023|

Vychádza odborný materiál pre školské podporné tímy: Školský podporný tím. Teoretický a praktický sprievodca.

Odborný materiál pre vás pripravil VÚDPaP v rámci národného projektu „Usmerňovať pre prax“ v spolupráci s externými expertmi  z praxe - lektormi realizovaného vzdelávania Koordinácia školských podporných tímov. Je určený pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí v spolupráci s vedením školy budujú inkluzívne prostredie vďaka vytváraniu školských podporných tímov. Cenné informácie a inšpirácie pre svoju činnosť si v nej určite nájdu aj členovia už fungujúcich školských podporných tímov. Hlavným cieľom sprievodcu je poskytnúť teoretické a praktické [...]

12 januára, 2023|

Voľná pozícia – Regionálny expert v Žilinskom kraji: budovanie partnerstiev a rozvíjanie dobrej praxe v poradenskom systéme

Prihláste sa do výberového konania na pozíciu: Regionálny expert v Žilinskom kraji: budovanie partnerstiev a rozvíjanie dobrej praxe v poradenskom systéme

11 januára, 2023|

Webinár – Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní. Informačno-praktický webinár s informáciami potrebnými k používaniu metodiky Skríningu

Cieľom tohto informačno-praktického webinára je predstaviť pedagogickým zamestnancom, akým spôsobom je vhodné používať metodiku Skríningu v predškolskej triede. Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní budú môcť od januára 2023 používať všetci zamestnanci predškolských zariadení, ktorí učia v predškolských triedach deti, ktoré dovŕšili 5 rokov a viac. Účastníci a účastníčky webinára si budú môcť vyskúšať nielen to – kde a akým spôsobom sa k metodike Skríningu dostanú, ale aj napríklad to, ako správne takýto test vyplniť, [...]

9 januára, 2023|Tags: , |

Ako zvládnuť chorobu s dieťaťom?

Na Slovensku sme mali v posledných dňoch extrémne vysokú detskú chorobnosť. Podľa pediatrov takáto situácia už dávno nebola. Hoci sa po vianočných prázdninách opäť začala škola a škôlka, niektoré deti zostávajú doma s respiračnými či inými ochoreniami a podľa hygienikov sa treba pripraviť na druhý chrípkový vrchol. Ako zvládnuť chorobu s dieťaťom? Pýtame sa v najnovšom podcaste psychologičky Mgr. Judity Malík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička [...]

9 januára, 2023|Tags: , |

Dysgrafia

V koncoročnom podcaste Odborne na slovíčko sa vrátime k téme vývinových porúch učenia, konkrétne sa budeme venovať dysgrafii. Hostkou bude opäť špeciálna pedagogička PhDr. Lenka Sádecká Ondrášková, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v tíme národného projektu „Usmerňovať pre prax“. V podcaste si povieme, aké sú hlavné prejavy dysgrafie a ako vyzerá jej diagnostický postup. Tiež sa dozviete, čo zahŕňa reedukácia žiaka s [...]

27 decembra, 2022|Tags: , |

Sú Vianoce šťastné a veselé?

V podcaste Odborne na slovíčko sa dnes budeme venovať téme Vianoc. Hostkou bude psychologička Mgr. Veronika Rusnáková, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako odborná asistentka v rámci národného projektu „Usmerňovať pre prax“, a zároveň je KBT terapeutkou. S hostkou sa budeme rozprávať o tom, ako môže obdobie vianočných sviatkov vplývať na duševné zdravie (nielen) odborných a pedagogických zamestnancov a ako samotní zamestnanci môžu prispieť k tomu, aby zimné [...]

21 decembra, 2022|Tags: , |

Vyšlo nové číslo metodicko–odborného časopisu Dieťa v centre odbornej pozornosti

Tretie tohtoročné číslo predstavuje výstupy Národného projektu "Usmerňovať pre prax", ktoré sú primárne zamerané na usmerňovanie činnosti odborných zamestnancov v kontexte starostlivosti o dieťa. Kvalitné a efektívne metodické usmerňovanie a metodická podpora patria k dôležitým faktorom, ktoré pomáhajú zvyšovať kvalitu odbornej činnosti odborného zamestnanca a rozširujú jeho profesionálne kompetencie. Viac o metodickom usmerňovaní a metodickej podpore sa dozviete v novom čísle odborného časopisu Dieťa v centre odbornej pozornosti. Všetky čísla časopisov nájdete TU. Prajeme [...]

19 decembra, 2022|

Nosí aj u vás darčeky Ježiško?

Už o pár dní tu máme Štedrý deň, preto sa v dnešnom podcaste budeme rozprávať práve o Vianociach. Veria vaše deti tomu, že darčeky nosí Ježiško? Ako s nimi komunikovať, keď nie ste veriacou rodinou? V podcaste Nahlas o deťoch hovoríme aj o tom, ako prežiť Vianoce, ak vám počas nich bude chýbať milovaný človek, ktorý vás opustil a rozoberieme aj to, čo v prípade, ak sa na Vianoce netešíte. [...]

19 decembra, 2022|Tags: , |

Dyslexia

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v téme vývinových porúch učenia. Venovať sa budeme jednej z vývinových porúch učenia – dyslexii. Hostkou bude špeciálna pedagogička PhDr. Lenka Sádecká Ondrášková, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v tíme národného projektu „Usmerňovať pre prax“. V podcaste sa dozviete o prejavoch dyslexie u detí a o postupoch pri jej depistáži či diagnostike. Tiež zistíte, ako vyzerá reedukácia [...]

14 decembra, 2022|Tags: , |

Zverejňujeme metodiku – Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní – vhodnú k používaniu vo všetkých predškolských zariadeniach už od januára 2023

Zverejňujeme metodiku - Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní - vhodnú k používaniu vo všetkých predškolských zariadeniach už od januára 2023, ktorú pre Vás overil a štandardizoval kolektív výskumníkov z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Predkladaná metodika - Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní je určená pre pedagogických zamestnancov v materskej škole ako pomôcka v ich práci a tiež ako podklad pre prípadné intervencie odborných zamestnancov. Cieľom Skríningu je priebežné [...]

13 decembra, 2022|

Webinár – Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní. Informačno-praktický webinár s informáciami potrebnými k používaniu metodiky Skríningu

Cieľom tohto informačno-praktického webinára je predstaviť pedagogickým zamestnancom, akým spôsobom je vhodné používať metodiku Skríningu v predškolskej triede. Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní budú môcť od januára 2023 používať všetci zamestnanci predškolských zariadení, ktorí učia v predškolských triedach deti, ktoré dovŕšili 5 rokov a viac. Účastníci a účastníčky webinára si budú môcť vyskúšať nielen to - kde a akým spôsobom sa k metodike Skríningu dostanú, ale aj napríklad to, ako správne [...]

12 decembra, 2022|Tags: , |

Ako sa dobre pripraviť na Vianoce?

„Deti si nebudú pamätať na hračky, ktoré ste im na Vianoce kúpili, no budú spomínať na nádherné minúty, ktoré s vami prežili,“ hovorí v podcaste Nahlas o deťoch psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie PhDr. Eva Smiková, PhD. Podľa nej by sme počas sviatkov mali deťom venovať svoj čas naplno a byť s nimi nielen fyzicky, ale najmä srdcom. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.

12 decembra, 2022|Tags: , |

Categories

Go to Top