Aktuality2022-01-11T13:23:07+01:00
Vážení rodičia,

z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie Detské centrum pre vzdelávanie a výskum začína od 27.9.2021 pracovať v režime OTP (https://automat.gov.sk). Pri vstupe do budovy je potrebné preukázať sa buď dokladom o kompletnom zaočkovaní, výsledkom testu alebo dokladom o prekonaní ochorenia rodiča alebo dieťaťa od 12 rokov.

Ďakujeme za porozumenie.

Ak ste rodič, ktorý potrebuje poradiť, kontaktujte nás prostredníctvom emailov: vudpap@vudpap.sk | potrebujem-poradit@vudpap.sk.

Špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie poskytujeme v pondelok, utorok a stredu od 10:00-15:00 na čísle 0910 361 252.

Do DCVV sa môžete objednať telefonicky na číslach 02/44 88 16 49, 0910 186 698 alebo cez online objednávkový formulár TU.

Ako zvládať rôzne náročné situácie si môžete vypočuť aj v našich podcastoch Nahlas o deťoch
(Spotify, Soundcloud a ďalšie) www.vudpap.sk/podcasty/.

Prínos kariérovej výchovy a poradenstva

Témou dnešného dielu podcastu odborne na slovíčko je prínos kariérovej výchovy a poradenstva, a to aj v súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou, ktorej ako spoločnosť čelíme. Naše hostky nám priblížia, okrem iného aj to, čo konkrétne sa môžu naučiť odborní a pedagogickí zamestnanci, ktorí sa rozhodnú prihlásiť do vzdelávania, ktoré realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, práve v kontexte témy kariérovej výchovy a poradenstva. Obe naše hostky aktuálne pracujú pre Výskumný ústav detskej psychológie a [...]

12 januára, 2022|Tags: , , |

Webinár #68 – Wechsler včera, dnes a zajtra

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Wechsler včera, dnes a zajtra”. Na príklade výkonov dvoch detí vo Wechslerovom inteligenčnom teste sa analyzujú zmeny vo využití IQ testov v rezorte školstva. Určujú interpretáciu výsledkov a závery vyšetrenia psychológovia alebo požiadavky spoločnosti? Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=ukUSG9A_mJI PRIHLÁSENIE / ODHLÁSENIE [...]

5 januára, 2022|

KTORÁ PORADŇA ZÍSKA ŠPECIÁLNE OCENIE? EŠTE STÁLE TO MÔŽE BYŤ TÁ VAŠA!

Na základe množstva podnetov od Vás, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj rodičov opätovne otvárame zber nominácií pre poradenské zariadenia za výnimočný prínos počas pandémie! Hodnotitelia pri čítaní nominácií prihliadajú na  spôsoby komunikácie počas pandémie:  dištančné formy odbornej starostlivosti a podporné aktivity, ktoré reagovali na pandemickú situáciu (online aktivity, terénna práca…) využívanie invenčných, či nadčasových foriem krízovej intervencie … a z toho vyplývajúcu dostupnosť služieb Nominujte na TOMTO ODKAZE do 20.1.2022 18:00 hod!

3 januára, 2022|

Prežívanie detí počas Vianoc z pohľadu práce na linke detskej istoty

V dnešnom predvianočnom podcaste budeme opätovne hovoriť o prežívaní detí počas Vianoc, špecificky z pohľadu práce na linke detskej istoty. Otázky k tejto téme budeme dnes klásť psychologičke a odbornej garantke linky detskej Kataríne Trlicovej, ktorá stála aj pri jej vzniku pred 25 rokmi. Z jej skúseností nám priblíži čo sa javí u detí ako najnáročnejšie v rámci ich prežívania v období Vianoc, ale tiež to, ako môžu odborní a pedagogickí zamestnanci prispieť k tomu, aby deťom a žiakom pomohli [...]

22 decembra, 2021|Tags: , |

Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku počas pandémie

Pandémia zasiahla celú spoločnosť, nevynímajúc deti a mládež. Predkladaný výskum reflektuje problematiku prežívania a správania slovenských detí a dospievajúcich počas pandémie. Reprezentatívny výskum sa uskutočnil v júni 2021 pod gesciou Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch pod MPSVaR SR. Zúčastnilo sa ho 1423 detí a dospievajúcich vo veku 9 – 17 rokov z celého Slovenska. Vo výskume bol použitý dotazník, ktorý primárne vychádzal z dotazníkového nástroja používaného [...]

16 decembra, 2021|

Publikovanie validizačnej štúdie nástroja merajúceho úzkosť počas pandémie koronavírusu v prestížnom zahraničnom časopise

Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ vydá svoju validizačnú štúdiu v renomovanom americkom časopise Death Studies, ktorý patrí pod vydavateľstvo Taylor & Francis. Článok publikovaný v časopise Death Studies sa zameriava na overovanie psychometrických vlastností krátkej 5 položkovej slovenskej verzie škály s názvom Coronavirus anxiety scale (CAS). „Škála úzkosti z koronavírusu“  je skríningový dotazník duševného zdravia, ktorý identifikuje závažnosť a symptómy úzkosti spojenej s koronavírusom. Podľa autorov škály je „Škála úzkosti z koronavírusu“ použiteľná ako výskumný aj ako [...]

16 decembra, 2021|

Ako prežívajú deti Vianoce v špeciálno-výchovných zariadeniach

Dnešný, ako i ten nasledujúci diel podcastu odborne na slovíčko sme sa rozhodli v tomto predvianočnom období zamerať nato, čo a ako prežívajú deti počas Vianoc. Dnes sa budeme s liečebným pedagógom Albínom Škovierom venovať tomu, ako prežívajú deti Vianoce v špeciálno-výchovných zariadeniach. Albín Škoviera vyštudoval liečebnú pedagogiku, po absolvovaní ktorej pracoval viac ako 20 rokov v diagnostických ústavoch a prevýchovnom zariadení pre deti ako liečebný pedagóg, vychovávateľ a riaditeľ. Predmetom jeho záujmu je dieťa vyrastajúce mimo [...]

15 decembra, 2021|Tags: , |

Ako vyberať hračky pre svoje dieťa?

V podcaste Nahlas o deťoch sa budeme v tomto predvianočnom čase rozprávať o hračkách. Ako ich vyberať a koľko ich je tak akurát? Môžu sa chlapci hrať iba s autíčkami a dievčatá iba s bábikami? Vypočujte si viac. pýta sa Darina Mikolášová odpovedá Lucia Lenická

13 decembra, 2021|Tags: , |

Predstavujeme inšpiratívny návrh z dielne VÚDPaP

Prečítajte si o projekte, ktorého výstupy pomáhajú učiteľkám materských škôl: vzdelávať deti v rôznorodej, často početnej triede, ktorú navštevujú deti rôzneho veku, s odlišnou úrovňou vývinu, rozdielnymi  potrebami, záujmami i temperamentom, z rozmanitého sociálneho a kultúrneho prostredia, či deti s rôznymi špeciálno-vzdelávacími potrebami. dosahovať maximálny potenciál všetkých detí a kompenzovať ich znevýhodnenia pred zahájením školského vzdelávania. ZISTITE VIAC NA ODKAZE: https://vudpap.sk/projekt-welcome/ Príjemné čítanie!

10 decembra, 2021|

Predstavujeme Vám finalistky kategórie Mladý talent poradenstva!

Mgr. Barbora Molčanová školská psychologička (CPPPaP Sabinov) Vyštudovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku, na Filozofickej fakulte jednoodborovú psychológiu. Od septembra 2018 pôsobí ako poradenský psychológ v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Taktiež ako školský psychológ na Cirkevnej základnej škole sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. V rámci svojej pôsobnosti sa venuje deťom materských škôl, aj v rámci rozvíjajúceho programu pre deti pokračujúce v predprimárnom vzdelávaní, deťom základných a stredných [...]

9 decembra, 2021|

Akreditované inovačné vzdelávanie pre zamestnancov MŠ: Zlepšenie komunikácie s rodičmi aj podpora v čase pandémie

Už v januári otvárame ďalšie kolá úspešného akreditovaného inovačného vzdelávania „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách“ pre učiteľky a učiteľov materských škôl.  Okrem praktických informácií a zážitkových  aktivít k téme kariérovej výchovy získate množstvo nových zručností k nekonfliktnej situácii s rodičmi, ale aj posilnenie a podporu v časoch neistoty.  „Veľmi sa mi páčila práca s emóciami, praktické cvičenia z nenásilnej rešpektujúcej komunikácie, nácvik kladenia otázok, zážitkové učenie. Všetko v svojej praxi využijem“ (absolventka s 30ročnou praxou k Košického kraja) Čo na [...]

9 decembra, 2021|

Webinár #67 – Možnosti a úskalia vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v systéme škôl hlavného vzdelávacieho prúdu

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Možnosti a úskalia vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v systéme škôl hlavného vzdelávacieho prúdu”. Webinár je zameraný na problematiku vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v školách hlavného vzdelávacieho prúdu. Venuje sa typom porúch sluchu a ich prejavom v rečovej, kognitívnej a sociálnej oblasti u predškolákov a žiakov primárneho a sekundárneho vzdelávania. Po šiestich týždňoch pre všetkých účastníkov webinára (ako uzavretú skupinu) zrealizujeme kauzistický [...]

8 decembra, 2021|Tags: , |

Deti a duševné zdravie v škole

Téma dnešného podcastu je Deti a duševné zdravie v škole, o ktorej nám prišla porozprávať psychologička Alena Kopányiová. Na tému sa pozrieme prostredníctvom teórie enviromentálnych systémov, ktorú inicioval ruský psychológ Urie Bronfenbrenner. Budeme sa rozprávať o tom, ako vytvoriť v školách a v školských zariadeniach prostredie, ktoré prispieva k udržaniu duševnej pohody dieťaťa. Pozrieme sa tiež na to, ako môžeme definovať dieťa, ktoré prežíva duševnú pohodu. Alena Kopányiová pracuje viac ako 20 rokov ako psychologička na [...]

8 decembra, 2021|Tags: , |

Categories

Go to Top