Prinášame aktuálnu tému určenú najmä pre výchovných a kariérových poradcov. O procese výberu strednej školy, faktoroch, ktoré do neho vstupujú a úlohe výchovného poradcu sa budeme rozprávať s Máriou Jaššovou, psychologičkou a kariérovou poradkyňou. Príprava na podanie prihlášok je aktuálne sťažená opatreniami, ktoré neumožňujú uskutočnenie búrz stredných škôl či ich návštevu na dni otvorených dverí. Obmedzené sú aj možnosti zdieľania si skúseností a poznatkov v rovesníckych skupinách. Preto poskytujeme možnosti a združujeme informačné zdroje, ktoré môžu byť nápomocné výchovným a kariérovým poradcom na vyrovnanie týchto nedostatkov a uľahčenie tohto procesu.

  • odpovedá Mária Jaššová
  • pýta sa Darina Mikolášová

Viac zdrojov a nápadov môžete nájsť na: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/inspiracie-a-zdroje-pre-kvakp/

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím