Poradný/komunitný kruh a bezpečie v triede

Popis: Cieľom webinára je informovať o komunitných a poradných kruhoch, o ich špecifikách a prínosoch pre žiakov aj učiteľov. Témou bude aj ako kruhy do života školy uvádzať. Webinár má obmedzenú kapacitu 30 ľudí.

Lektori:

Jana Randa

10 rokov sa venuje vzdelávaniu. Medzi jej srdcové témy patria poradné kruhy, práca s rozmanitosťou v triede, vedomá práca s predsudkami, participatívne procesy v škole a socio-emocionálne vzdelávanie.Pracovala pre Iuventu, Interkulturelles Centrum a Radu Európy, kde v rámci projektu INSCHOOL sprevádzala školy na ceste k inkluzivnému vzdelávaniu.

Viktor Križo

Učiteľ, psychológ a špeciálny pedagóg, riaditeľ Inklucentra. Dvanásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg. Pracuje pre CPPPaP v Bratislave. Aktuálne koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.