Cieľom programu je eliminovať negatívny vplyv rodičovských sporov na dieťa a dosiahnuť, aby konflikty boli udržané medzi rodičmi a netýkali sa detí a výchovy.