Presne pred rokom sa dostal Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie do vážnych problémov. Výpovede dala vtedy tretina zamestnancov. Aká je atmosféra v inštitúcii rok po medializovaných kauzách? Je kríza vo VÚDPaP-e zažehnaná? Zajtra o tom budeme hovoriť s novinármi.