Prebiehajúca štandardizácia diagnostických nástrojov

VÚDPaP realizuje v roku 2022 celoslovenský zber dát za účelom štandardizácie piatich diagnostických nástrojov a zároveň overenia jedného nástroja pre deti z inopodnetného, inokultúrneho a inojazyčného prostredia. Za týmto účelom bola nadviazaná spolupráca s minimálne päťdesiatimi externými expertmi z poradenských zariadení a vysokých škôl. V priebehu mesiaca február budú externí experti oslovovať materské a základné školy, na ktorých sa bude realizovať zber dát.

Bližšie informácie o procese overovania a štandardizácie vybraných diagnostických nástrojov nájdete na stránke  https://vudpap.sk/standardizacia/

Táto aktivita je realizovaná v rámci národného projektu „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie“. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.