V dňoch 16.3. – 17.3.2023 sme úspešne absolvovali výnimočný 30. ročník konferencie Dieťa v ohrození na tému „Prevencia ako nástroj podpory“

Konferencia ponúkla viac ako 40 prednášok, 7 workshopov a príhovory vzácnych hostí, medzi ktorými bol aj štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie, RNDr. Slavomír Partila. O dôležitosti prevencie, aktuálnych výzvach detí a mládeže na Slovensku a inšpiratívnych nástrojoch sa od 64 lektorov a lektoriek dozvedalo takmer 200 účastníkov a účastníčok nielen zo systému poradenstva a prevencie, ale aj mnohých ďalších rezortov. Dve z hlavných prednášok, „Kvalita a politika kvality v kontextu budování národního systému prevence rizikového chování u dětí: případová studie“ od prof. PhDr. Michal Miovského, PhD. a „Frustrácia ako nástroj psychickej odolnostiMUDr. Petra Pötheho, môžete už teraz sledovať zo záznamu na našej Facebook stránke.

Konferenciu ocenili mnohými pozitívnymi spätnými väzbami, z ktorých vyberáme:

„Ďakujem za túto konferenciu, za otvorenie tém, pri ktorých mnohokrát sami zatvárame oči“.

„Ďakujem za praktické a odborné výstupy a množstvo publikácií“.

„Ďakujem za podnetné praktické nástroje k prevencii“.

„Organizácia na úrovni, skvelá sekcia o traume a prednášky“.

Záznamy z ostatných prednášok budú zverejnené na našej webovej stránke po ich spracovaní, približne o dva mesiace.
Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za podnetne strávený čas a tešíme sa na ďalší ročník konferencie opäť o rok!

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.