Psychoedukačný program minimalizácie extremistických postojov a prejavov mladých ľudí. (xenofóbia, rasizmus, integrácia do multikultúrneho prostredia, multikultúrna výchova, multikulturálna trieda …)

Rok
2018

P – Úlohy
P-158

Abstrakt / Popis úlohy
Nárast extrémistických nálad v spoločnosti a obzvlášť u mladých ľudí prináša potrebu pre tvorbu a overenie účinných programov na minimalizáciu extrémistických postojov a správaní. Tvorba takýchto programov musí vychádzať z komplexného poznania utvárania extrémistických postojov, vrátane ich kognitívneho, emocionálneho a sociálneho podmienenia. Tieto poznatky sa následne využijú pri tvorbe špecifických obsahov navrhovaných programov. Cieľom aktivity bolo využitie výskumných záverov k príprave nového psychoedukačného programu, overenie jeho účinnosti v zmysle pragmatických štúdií s kontrolnou skupinou pre spoľahlivú identifikáciu efektu programu pripraveného v súlade so slovenskými reáliami a pre slovenské podmienky, zaškolenie užívateľov programu a zavedenie do odbornej praxe.

Hlavný riešiteľ
Š. Matula 

Tím
J. Janek, M. Némethová, B. Lašticová

Záverečná správa:
P-158 Psychoedukačný program minimalizácie extremistických postojov a prejavov mladých ľudí (Matula) (PDF, 1711 kB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.