Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní

Rok
2022

P – Úlohy
4/B/2022

Abstrakt / Popis úlohy
Overenie metodiky, vyhodnotenie získaných údajov; na základe výsledkov a spätnej väzby z MŠ môžu byť niektoré položky upravené do finálnej podoby; oboznámenie pedagogických a odborných zamestnancov MŠ a CPPPaP s metodikou; distribuovanie metodiky do materských škôl.

Hlavný riešiteľ
E. Farkašová
K. Belovičová

Tím
Ivan Belica a Vladimír Dočkal

Záverečné správy:
Predkladaná metodika – Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní je určená pre pedagogických zamestnancov v materskej škole ako pomôcka v ich práci a tiež ako podklad pre prípadné intervencie odborných zamestnancov. Cieľom Skríningu je priebežné sledovanie rozvoja jednotlivých oblastí u detí v období pred nástupom na základnú školu. Skríning je metodika, ktorú učiteľky/učitelia v predškolskej triede môžu využívať počas celého školského roka. Ako správne metodiku používať, vyhodnocovať a ďalej s ňou pracovať sa dozviete v Metodickej príručke – Skríning.

Prílohy:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.