Test školskej pripravenosti

Rok

2008

P – Úlohy

P – 110

Abstrakt / Popis úlohy

Vytvoriť a overiť test školskej pripravenosti, ktorým bude možné zisťovať pripravenosť rómskych deti zo sociálne znevýhodneného, jazykovo a kultúrne odlišného prostredia na vzdelávanie. Test pre uvedenú cieľovú skupiny  bolo nevyhnutné upravovať vzhľadom na špecifiká týchto detí. Cieľom používania metodiky je identifikovať oblasti, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť v čase pred začiatkom školskej dochádzky, príp. v jej prvom roku.

Hlavný riešiteľ

E. Farkašová

Tím

B. Kundrátová, M. Špotáková, V. Dočkal, B. Filípková, D. Kopčanová, J. Varholíková

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.