Začínajú vzdelávacie programy pre takmer 250 odborných a pedagogických zamestnancov

Od septembra 2020 sa bude takmer 250 odborných a pedagogických zamestnancov vzdelávať v rámci vzdelávacích programov “Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách”, “Inovatívne prístupy v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v systéme výchovného poradenstva a prevencie”, “Supervízia”, “Terapeutické metódy” a “Inovácie vo výchovnom poradenstve a prevecii prostredníctvom multidisciplinárnej spolupráce”. 

Momentálne prebieha vzdelávanie viac ako 50 účastníkov v programoch “Praktické techniky práce s deťmi” a “Kognitívno-behaviorálna terapia”. V októbri zároveň začínajú ďalšie kolá vzdelávaní, na ktoré je prihlásených viac ako 200 účastníkov.

Cieľom vzdelávacích programov je rozvíjať kľúčové odborné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie a nastaviť základný rámec pre kontinuálne rozvíjanie ľudských zdrojov pre systém výchovného poradenstva a prevencie. Viac o programoch nájdete na stránke https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov-pre-system-vpap/.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.