ZVEREJŇUJEME ĎALŠÍ BALÍK VÝSTUPOV PRE PODPORU ZARIADENÍ, OZ A PZ – SAMOHODNOTIACE NÁSTROJE

VÚDPaP v rámci národného projektu “Štandardy” vytvoril a zverejňuje ďalší súbor podporných nástrojov. K stratégii inštitiucionálneho rozvoja a návodom k príprave projektov tak pribúda takmer 50 výstupov z oblasti “samohodnotenie”.

Výstupy z oblasti samohodnotenia zariadeniam poradenstva a prevencie, odborných a pedagogickým zamestnancom ale aj školám:

  • vytvárajú oporný bod pri prispôsobení sa legislatívnym zmenám v systéme PaP.
  • pomôžu spoznať svoje slabé a silné stránky v odborných činnostiach ale aj vnútornom fungovaní,
  • poskytnú podporu v rozvoji a posilnení kvality

.

Samohodnotenie (autoevalvácia) je spôsob, ako jednoduchou formou získať spätnú väzbu na kvalitu práce a fungovania organizácie, jednotlivcov a odborných činností. Pre vedúceho odborného zamestnanca proces samohodnotenia ponúka možnosť podporiť rozvoj „svojho“ zariadenia PaP, naplánovať stratégiu rozvoja zariadenia a v nadväznosti na to kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb.

Na stránke nájdete až 45 praktických “samohodnotiacich formulárov” v tematických oblastiach: podpora kvality odborných činností; rozvoj zamestnancov; strategický rozvoj inštitúcie, interná komunikácia a externá komunikacia.

ZISTITE VIAC NA STRÁNKE: https://vudpap.sk/hlavne-cinnosti-podpora-rozvoja-zariadeni-samohodnotenie/

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.