Samohodnotenie (autoevalvácia) je spôsob, ako jednoduchou formou získať spätnú väzbu na kvalitu práce a fungovania organizácie. Pomáha spoznať silné a slabé stránky jednotlivcov aj organizácie.

Pre vedúceho odborného zamestnanca proces samohodnotenia ponúka možnosť podporiť rozvoj „svojho“ zariadenia PaP, naplánovať stratégiu rozvoja zariadenia a v nadväznosti na to kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb.

V nasledovnom dokumente nájdete dôvody a ciele samohodnotenia pre zariadenia v systéme poradenstva a prevencie:

Autoevalvačné nástroje

Autoevalvačné nástroje sú praktické formuláre, vďaka ktorým môžu zamestnanci ale aj celé inštitúcie vyhodnotiť kvalitu odbornej činnosti, manažmentu inštitúcie, či individuálneho fungovania. Poskytujú užitočnú spätnú väzbu a podporujú rozvoj kvality.

Na stránke nájdete až 45 nástrojov, ktoré sú rozdelené podľa obsahu do tematických oblastí: podpora kvality odborných činností; rozvoj zamestnancov; strategický rozvoj inštitúcie, interná komunikácia a externá komunikácia.

V každom nástroji nájdete úvod, popis nástroja, formulár vo worde, ktorý si viete v prípade potreby prispôsobiť a odporúčania pri jeho vyhodnotení.

Viac o štruktúre a tvorbe nástrojov sa dozviete v dokumente Sprievodca – autoevalvačné nástroje (PDF, 1.56 MB)
Pozrieť si môžete aj webinár Sebahodnotenie pomocou autoevalvačných nástrojov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.