Home»Články»VÚDPaP

About VÚDPaP

Správca

Multidisciplinárny prístup v školách – Školské podporné tímy

2021-07-27T18:34:30+02:0026 júla, 2021|Kategórie: odborné materiály|

Dokument „Multidisciplinárny prístup v školách – Školské podporné tímy“ priamo nadväzuje na dokument „Multidisciplinárny prístup – teoretické východiská a rámce“ a poskytuje „inšpiráciu pri hľadaní riešení a nových foriem pomoci a zároveň [...]

Interný expert/Interná expertka v metodickom usmerňovaní

2021-07-08T21:13:28+02:008 júla, 2021|Kategórie: pracovné ponuky|

„Usmerňovať pre prax“ je národným projektom, ktorého víziou je zaviesť štandardy kvality metodického usmerňovania a diagnostických nástrojov pre všetkých odborných zamestnancov/zamestnankyne (OZ) resp. pedagogických zamestnancov/zamestnankyne (PZ) patriacich do systému výchovného poradenstva a [...]

Odborný asistent pre štandardizáciu diagnostických nástrojov

2021-07-06T13:14:48+02:006 júla, 2021|Kategórie: pracovné ponuky|

Pracovná pozícia je súčasťou národného projektu „Usmerňovať pre prax“, ktorého víziou je zaviesť štandardy kvality metodického usmerňovania pre všetkých odborných a pedagogických zamestnancov (OZ/PZ) patriacich do systému výchovného poradenstva a prevencie (VPaP). [...]

Manuál začínajúceho školského špeciálneho pedagóga

2021-06-09T09:14:24+02:008 júna, 2021|Kategórie: odborné materiály|

Zverejňujeme materiál „Manuál začínajúceho školského špeciálneho pedagóga“ Krátku príručku, avšak v obsahu s množstvom internetových odkazov na relevantné stránky, ktorá ašpiruje byť veľkým pomocníkom všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí [...]

Odborný asistent/Odborná asistentka pre mapovanie a analýzu potrieb v systéme výchovného poradenstva a prevencie (VPaP)

2021-05-12T13:10:30+02:0012 mája, 2021|Kategórie: pracovné ponuky|

Pracovná pozícia je súčasťou národného projektu „Usmerňovať pre prax“, ktorého víziou je zaviesť štandardy kvality metodického usmerňovania pre všetkých odborných a pedagogických zamestnancov (OZ/PZ) patriacich do systému výchovného poradenstva a prevencie (VPaP). [...]

Príručka zážitkového vzdelávania v online priestore

2021-04-06T12:28:20+02:006 apríla, 2021|Kategórie: aktuality, odborné materiály|

Pandémia naše vzdelávania zasiahla v plnom rozsahu a keďže my sa výziev nebojíme, tak sme všetky naše vzdelávania začali realizovať v online priestore. Na základe našich praktických skúseností, rozšírených aj o inšpirácie z [...]

Multidisciplinárny prístup na škole – ako na to?

2021-02-18T19:35:51+01:0015 februára, 2021|Kategórie: prednášky|Tags: , |

Záznam webináru z konferencie 3x KAM. Vďaka europrojektom prichádza momentálne do našich škôl 2000 nových odborných zamestnancov - školských psychológov a špeciálnych pedagógov. Častokrát sú to absolventi škôl začínajúci [...]

Multidisciplinárny prístup v predprimárnom vzdelávaní

2021-02-18T19:35:43+01:0015 februára, 2021|Kategórie: prednášky|Tags: , |

Záznam webináru z konferencie 3x KAM. Cieľom príspevku je priblížiť študentom multidisciplinárny prístup v prostredí MŠ. Autorky vychádzajú z formulárov dobrej praxe, s ktorými ako interné expertky pracujú vo [...]

Hľadanie a podpora rozvoja potenciálu dieťaťa – stratégie

2021-02-18T19:44:25+01:0015 februára, 2021|Kategórie: prednášky|Tags: |

Záznam webináru z konferencie 3x KAM. Ako dať viac autonómie v školskej triede, aby sa deti/žiaci naučili riadiť seba vo svojom živote, a pritom rešpektovať rozmanité potreby všetkých detí? [...]

Kreatívne postupy pri rozvoji zručností pre riadenie kariéry

2021-02-18T19:38:55+01:0015 februára, 2021|Kategórie: prednášky|Tags: |

Záznam webináru z konferencie 3x KAM. Svet práce, do ktorého dospievajú dnešné deti a mladí ľudia, ponúka oveľa menej istoty ako kedykoľvek predtým a kladie tým zvýšené nároky na [...]

Načítať viac článkov

Categories

Go to Top