Autor: VÚDPaP

Projekt Dobrovoľníci

Staň sa jedným zo 4 dobrovoľníkov/dobrovoľníčok v rámci projektu Európskeho zboru solidarity a stráv 12 mesiacov vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie! Ak sa zaujímaš sa

Projekt WELCOME

Inovácia pomáha pedagógom materských škôl vzdelávať deti v rôznorodej triede a umožňuje všetkým deťom dosahovať ich maximálny potenciál.

DIVE-IN hra o inklúzii a diverzite

Hra DIVE-IN otvára diskusiu na tému inklúzie a diverzity, vďaka čomu dochádza k vzájomnému pochopeniu daných pojmov a konceptov.

MDP v školách – Školské podporné tímy

Dokument „Multidisciplinárny prístup v školách – Školské podporné tímy“ priamo nadväzuje na dokument „Multidisciplinárny prístup – teoretické východiská a rámce“ a poskytuje „inšpiráciu pri hľadaní riešení a nových

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.